Phán quyết của Tòa án Tối cao ảnh hưởng đến Báo cáo Doanh thu trong Lĩnh vực Chăm sóc Sức khỏe

Fort Myers, Florida Ngày 5 tháng 10 năm 2023 – Quyết định của Tòa án tối cao Ảnh hưởng đến Báo cáo Doanh thu trong Lĩnh vực Chăm sóc Sức khỏe

SavingTheWorld: Trong một bài đánh giá về phán quyết tiên phong, Spring City Foundry Co. v. Ủy viên, 292 U.S. 182, Tòa án tối cao đã khẳng định rõ ràng rằng đối với những người sử dụng phương pháp kế toán dồn tích, thu nhập được công nhận nên tương đương với số tiền đã lập hóa đơn cho khách hàng. Phán quyết quan trọng này có thể định hình lại bức tranh tổng thể về báo cáo doanh thu tổng thể cho nhiều ngành.

Ngành chăm sóc sức khỏe đang ở tuyến đầu của những người bị ảnh hưởng bởi phán quyết này. Theo truyền thống, một phần lớn các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là những người phục vụ bệnh nhân tự trả tiền, chỉ báo cáo các khoản phí đã thương lượng với các công ty bảo hiểm tư nhân trên tờ khai thuế của họ. Điều này thường có nghĩa là đặt sang một bên toàn bộ số tiền họ đã lập hóa đơn cho bệnh nhân được bảo hiểm.

Tâm điểm của cuộc tranh luận hiện tại tập trung vào trách nhiệm của các công ty bảo hiểm: Liệu họ có bị bắt buộc phải thanh toán toàn bộ số tiền đã lập hóa đơn hay không, hay họ có thể khấu trừ sự chênh lệch giữa con số này và khoản phí đã thương lượng, đặc biệt là các khoản phí giới thiệu? Sự khác biệt này có thể được rút ra từ mẫu Giải thích Quyền lợi, trong đó liệt kê khoảng cách giữa số tiền đã lập hóa đơn và số tiền đã thỏa thuận, được chia sẻ với cả bệnh nhân và nhà cung cấp. Nếu bị bắt buộc phải đáp ứng các khoản tiền đã lập hóa đơn cao hơn, các công ty bảo hiểm có thể tự thấy mình sửa đổi mức phí bảo hiểm lên cao hơn.

Để khám phá sâu hơn về những tinh tế của việc lập hóa đơn chăm sóc sức khỏe và các tương tác của nó với các khuôn khổ pháp lý rộng lớn hơn, trang web được cập nhật SavingTheWorld.us phục vụ như một nguồn tài nguyên toàn diện.

Liên hệ Truyền thông

Saving the World

RoyJMeidinger@comcast.net

19547809407

14893 American Eagle Ct.

http://SavingtheWorld.us

Nguồn: Saving the World