Gặp Người Lãnh Đạo Chịu Trách Nhiệm Cân Bằng Sự Đa Dạng Của Chuỗi Cung Ứng, Khi MSDUK Bổ Nhiệm Reshma Sheikh Làm Giám Đốc

reshma1

MSDUK, một tổ chức tiên phong dành riêng cho việc thúc đẩy sự đa dạng trong chuỗi cung ứng, tự hào chào đón Reshma Sheikh với vai trò Giám đốc điều hành mới. Với cam kết vững chắc đối với tính toàn diện và kinh nghiệm phong phú.

Leicester, Leicestershire ngày 30 tháng 10 năm 2023 – Reshma sẵn sàng đưa MSDUK đạt được những thành tựu mới trong việc theo đuổi một ngành công nghiệp chuỗi cung ứng đa dạng và phát triển. Việc bổ nhiệm Reshma Sheikh đến vào thời điểm then chốt, khi ngành công nghiệp đang tìm kiếm các cách tiếp cận đổi mới để nâng cao sự đa dạng và đại diện. Với thành tích đã chứng minh trong việc tạo ra sự thay đổi tích cực, Reshma là người phù hợp nhất để lãnh đạo MSDUK bước vào một thời kỳ mới của các thực tiễn chuỗi cung ứng toàn diện.

Mayank Shah, Giám đốc điều hành của MSDUK, nói: “Chúng tôi rất tự hào về những thành tựu trong 17 năm qua, với hơn ba nghìn doanh nghiệp thiểu số đạt được khoản kinh doanh đáng kể 1,5 tỷ bảng, đó là minh chứng cho tiềm năng chưa khai thác được trong cộng đồng này. Sự cam kết của chúng tôi nhằm truyền cảm hứng cho thế hệ doanh nhân tiếp theo và thúc đẩy một môi trường kinh doanh công bằng vẫn không lay chuyển, và việc bổ nhiệm Reshma vào vị trí Giám đốc điều hành sẽ giúp chúng tôi thực hiện tầm nhìn tương lai.”

Tầm nhìn chiến lược của Reshma phù hợp hoàn toàn với cam kết của MSDUK nhằm thúc đẩy một bức tranh chuỗi cung ứng toàn diện và đại diện. Sự lãnh đạo của bà chắc chắn sẽ đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy sứ mệnh của MSDUK nhằm tạo ra cơ hội cho các doanh nghiệp đa dạng và thu hẹp khoảng cách trong chuỗi cung ứng.

Bình luận về việc bổ nhiệm, Reshma Sheikh chia sẻ: “Đây là vinh dự lớn lao khi nhận vị trí này và dẫn dắt MSDUK hướng tới tương lai với tác động và tính toàn diện cao hơn. Chúng tôi dành trọn tâm huyết nhằm xác định và nuôi dưỡng cơ hội cho các doanh nghiệp thiểu số trong chuỗi cung ứng. Chúng tôi hướng tới xây dựng môi trường kinh doanh bền vững và mạnh mẽ hơn bằng cách tìm kiếm những không gian nơi sự đa dạng có thể phát triển. Cùng nhau, chúng tôi sẽ hình thành tương lai mà ở đó sự đa dạng không chỉ được coi trọng mà còn là yếu tố then chốt cho thành công.”

Những bình luận của Reshma phản ánh thành công của Triển lãm kinh doanh và đổi mới MSDUK 2023, khiến các khách tham dự cảm thấy truyền cảm hứng, động viên và trang bị kiến thức quý báu để thúc đẩy sự đa dạng nhà cung cấp và các thực tiễn toàn diện trong lĩnh vực của mình. Mayank, trong sự kiện đã công bố việc bổ nhiệm Reshma, nhấn mạnh cam kết của tổ chức nhằm nuôi dưỡng đội ngũ lãnh đạo đa dạng phản ánh bức tranh kinh doanh toàn cầu.

MSDUK là một tổ chức tiên phong dành riêng cho việc trao quyền cho các doanh nghiệp thiểu số và thúc đẩy tăng trưởng toàn diện. Với thành tích huy động vốn đáng kể và hỗ trợ hàng ngàn doanh nhân, MSDUK tiếp tục dẫn đầu trong việc vận động cho sự đa dạng và đổi mới trong bức tranh kinh doanh. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập https://www.msduk.org.uk

Về MSDUK:

MSDUK là một tổ chức tiên phong cam kết thúc đẩy sự đa dạng và toàn diện trong chuỗi cung ứng. Thông qua các sáng kiến và đối tác khác nhau, MSDUK nỗ lực tạo ra một môi trường cạnh tranh công bằng cho các doanh nghiệp đa dạng, thúc đẩy môi trường nơi chúng có thể phát triển và đóng góp cho nền kinh tế rộng lớn hơn.

MSDUK 4 0 logo

Liên hệ báo chí

MSDUK

*****@PRIMEPR.CO.UK

07870808166

http://www.msduk.org.uk

Nguồn: MSDUK