For Providers By Providers Louisiana – Ủy ban Tình nguyện Louisiana công bố chương trình AmeriCorps mới.

New Orleans, Louisiana Ngày 6 tháng 10 năm 2023 – For Providers By Providers Louisiana và Ủy ban Tình nguyện Louisiana công bố một chương trình AmeriCorps mới “Đội quân Giáo viên Giáo dục Mầm non”.

For Providers By Providers của Louisiana (4PXP) và Ủy ban Tình nguyện Louisiana (Ủy ban) hôm nay đã công bố một chương trình AmeriCorps mới, Đội quân Giáo viên Giáo dục Mầm non. Đội quân Giáo viên Giáo dục Mầm non được thiết kế để giải quyết tình trạng thiếu hụt nhân lực nghiêm trọng trong lĩnh vực giáo dục mầm non đồng thời tạo cơ hội cho cha mẹ, sinh viên tốt nghiệp gần đây, người thay đổi nghề nghiệp và những người khác bước vào nghề giáo dục mầm non thông qua một chương trình tăng tốc.

Trong năm đầu tiên, 16 thành viên Đội quân Giáo viên Giáo dục Mầm non sẽ làm trợ giảng tại một trong sáu trung tâm học tập chất lượng cao được cấp phép của tiểu bang ở New Orleans, nơi họ sẽ hỗ trợ trẻ em dưới 5 tuổi tập trung vào phát triển kỹ năng đọc viết, ngôn ngữ và toán học để chúng sẵn sàng cho lớp mẫu giáo. Chương trình chuẩn bị cho các thành viên AmeriCorps cho sự nghiệp trong giáo dục mầm non với đào tạo, huấn luyện và hỗ trợ liên tục cần thiết cho sự phát triển và thành công cá nhân và nghề nghiệp sau khi phục vụ.

“Chúng tôi rất vui mừng chào đón For Providers By Providers vào mạng lưới AmeriCorps. Đội quân Giáo viên Giáo dục Mầm non của họ sẽ giải quyết những nhu cầu ngay lập tức ở New Orleans thông qua dịch vụ và giúp giải quyết những nhu cầu lâu dài thông qua phát triển lực lượng lao động,” Judd Jeansonne, Giám đốc điều hành của Tình nguyện Louisiana nói.

Các thành viên AmeriCorps cam kết thực hiện nhiệm vụ 900 giờ trong ít nhất bảy tháng, trong thời gian đó họ nhận được trợ cấp sinh hoạt tổng cộng 12.600 đô la, đào tạo để có chứng chỉ Chuyên viên Phát triển Trẻ em (CDA) và đủ điều kiện nhận Học bổng Giáo dục Eli Segal để trang trải cho việc học tập tiếp theo sau khi hoàn thành nhiệm vụ phục vụ. Đợt tuyển dụng đầu tiên cho chương trình này sẽ bắt đầu vào ngày 6 tháng 10 năm 2023.

“Đội quân Giáo viên Giáo dục Mầm non cung cấp một lộ trình nhanh chóng để bước vào nghề chăm sóc và giáo dục mầm non cho phụ huynh, những người vừa tốt nghiệp trung học hoặc cá nhân muốn bắt đầu hoặc thay đổi sự nghiệp của họ. Nó cung cấp kinh nghiệm thực tế quý giá trong lớp học với mức lương tốt, đào tạo sâu rộng và một giáo viên cố vấn. Những người tham gia sẽ có cơ hội nhận chứng chỉ phụ trợ giáo dục mầm non sớm, tăng thêm tiềm năng kiếm tiền của họ ngay cả khi trở thành giáo viên chính thức,’ Rochelle Wilcox, Giám đốc điều hành của 4PXP nói. ‘Nhưng phần tuyệt vời nhất là họ sẽ chạm vào cuộc sống của những học viên trẻ nhất của chúng tôi thông qua sự tham gia phù hợp vào đọc và toán, những điều cơ bản để các em thành công.’

Trong năm đầu tiên này, các thành viên Đội quân Giáo viên Giáo dục Mầm non sẽ phục vụ ít nhất 500 trẻ em tại các Trung tâm Học tập Chất lượng Cao.

Để biết thêm thông tin hoặc ứng tuyển vào vị trí này, vui lòng truy cập Đơn ứng tuyển Đội quân Giáo viên Giáo dục Mầm non

Giới thiệu For Providers By Providers (www.forprovidersbyproviders.org):

4PXP là một tổ chức phi lợi nhuận dẫn dắt bởi nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sớm, thành viên là các trung tâm học tập sớm loại III của Louisiana (ELC chấp nhận tài trợ công) và Nhà cung cấp Dịch vụ Chăm sóc Trẻ tại Gia đình bằng cách nâng cao chất lượng ECE thông qua vận động chính sách, phát triển chuyên môn, tích lũy tài sản và kết nối mạng lưới. Nhóm chuyên gia tận tâm của họ cung cấp chuyên môn tư vấn xung quanh ba lĩnh vực chương trình chính: (1) Vận động Chính sách của Giám đốc Học tập Sớm để xây dựng tiếng nói chính sách độc lập tập thể cho Giám đốc và nhân viên của các trung tâm chăm sóc và giáo dục mầm non phục vụ trẻ em nghèo đa sắc tộc; (2) Hỗ trợ Kinh doanh, Đào tạo Nhân lực và Hỗ trợ Kỹ thuật được cung cấp cho các giám đốc và nhân viên chăm sóc và giáo dục mầm non đồng nghiệp và tương lai bởi các nhà cung cấp cố vấn trong lĩnh vực và các chuyên gia về giáo dục, năng lực kinh doanh, tiếp thị và các lĩnh vực khác; và (3) Dự án Thí điểm giải quyết các thách thức và mở rộng tác động và tính bền vững của các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc và giáo dục mầm non từ dịch vụ và tài liệu chia sẻ đến tuyển dụng, đào tạo và bố trí lực lượng lao động. 4PXP phục vụ trực tiếp các chủ sở hữu và giám đốc của hơn 130 Trung tâm Học tập Mầm non có Giấy phép Loại III. Hơn 10 Nhà cung cấp Dịch vụ Chăm sóc Trẻ tại Gia đình, 1.200 công nhân mà họ tuyển dụng và hàng ngàn trẻ em và gia đình mà họ phục vụ ngày nay cũng như các gia đình bổ sung mà họ có thể phục vụ với sự hỗ trợ thích hợp. 5 Trụ cột Thành công của 4PXP là Giáo dục, Trao quyền, Hợp tác, Vận động và Kết quả.

Giới thiệu Tình nguyện Louisiana (https://volunteerlouisiana.gov): Tình nguyện Louisiana, đặt trụ sở tại Văn phòng Phó Thống đốc Billy Nungesser, quản lý 17 chương trình AmeriCorps Tiểu bang, thúc đẩy tinh thần tình nguyện và phối hợp tình nguyện viên tự phát, không liên kết trong thời kỳ thiên tai. Nó được hỗ trợ bởi các khoản tài trợ từ AmeriCorps.

Giới thiệu AmeriCorps (https://americorps.gov): AmeriCorps, cơ quan liên bang về tình nguyện và dịch vụ quốc gia, cung cấp cơ hội cho người Mỹ phục vụ đất nước trong nước, giải quyết những thách thức khẩn cấp nhất của quốc gia, cải thiện cuộc sống và cộng đồng, và tăng cường sự tham gia của công dân. Mỗi năm, cơ quan đầu tư hơn 800 triệu đô la vào các khoản tài trợ cho các tổ chức phi lợi nhuận, cộng đồng, bộ lạc và tiểu bang địa phương; bố trí hơn 250.000 thành viên AmeriCorps và tình nguyện viên cao niên AmeriCorps vào các vai trò phục vụ chuyên sâu; và trao quyền cho hàng triệu người khác để phục vụ với tư cách là tình nguyện viên dài hạn, ngắn hạn hoặc một lần.

Theo dõi chúng tôi trên mạng xã hội